luni, 26 martie 2018

Second Amendment to the United States Constitution

“A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.”

Supreme court decision in 2008, he said, “the supreme court and federal courts held that it only applied in the context of militias, the right of states to protect themselves from federal interference”.

Pe scurt, Constitutia Statelor Unite garanteaza dreptul cetatenilor de a purta arme pentru a se putea apara de un stat abuziv. 

Al doilea amendament al Constituţiei SUA arată că “o miliţie bine organizată fiind necesară pentru asigurarea securităţii unui stat liber, dreptul poporului de a deţine şi de a purta arme nu va fi îngrădit.” Amendamentul face parte din Bill of Rights, votat în 1791, în care sunt înscrise drepturile fundamentale ale cetăţenilor.

The Bill of Rights

Florin Chilian

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu